Inscriere

Vizitarea gradinitei
Vizitarea unitati se programeaza si se efectueaza  de luni pâna vineri in intervalul orar: 8.00-12.30; 16.00-18.30.

Inscrierea in cadrul programului educational se face pe baza unui dosar personal, supus spre aprobarea conducerii si care trebuie sa contina:

  • Formular tip de inscriere;
  • Certificat de nastere al copilului (fotocopie);
  • BI/CI/Pasaport pentru ambii parinti/tutore legal (fotocopii);
  • Copie carnet de vaccinari/adeverinta cu vaccinari eliberata de medicul de familie.

In momentul intrarii copilului in colectivitate:
Este necesar prezentarea unui aviz epidemiologic (cu mentiunea „clinic sanatos-poate intra in colectivitate”), eliberat de medicul de familie sau medicul pediatru.

SAPTAMANA DE ACOMDARE GRATUITA!
Perioada de proba este de 5 zile. Acestea sunt gratuite, pe parcursul lor se va face atat observarea de catre parinte a conditiilor si adaptarii copiilor la programul gradinitei, cat si observarea de catre cadrele didactice a comportamentului si cunostintelor copilului.
La finalul lor celor 5 zile se va decide de comun acord cu parintii inscrierea copilului si se va completa contractul de scolarizare (in 2 exemplare completate si semnate in incinta gradinitei).